Normy w przemyśle i ich zastosowanie

Przemysł i produkcja to dwie gałęzie, bardzo ogromne dziedziny, bez jakich nie da się obecnie w ogóle obejść. Nawet ludzie żyjący na roli, mimo że jeszcze parę dekad temu byli całkowicie wystarczalni, obecnie czerpią intensywnie z rozwiązań technologii, nabywanego w mieście pożywienia, urządzeń, narzędzi.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Także budynki postawione na wsi odległe są od przypominania wiekowych, tu i tam stojących jeszcze chat konstruowanych z bel drzew na tak zwany jaskółczy ogon.

Owoce przemysłu (płyty narzędziowe) są tam, gdzie są ludzie, także wszędzie obecna zaczyna być elektronika, medycyna. Ludzie, co nie mają styczności codziennie z przynajmniej jednym z tych ogromnie ważnych aspektów istnienia, prawdopodobnie są mnichami w Tybecie lub są pustelnikami.

Z początku laikowi nie wydaje się to jasne, lecz potrzebna jest regulacja całości. Tak, jak ruchem drogowym w na ulicach powinien sterować zbiór zasad ruchu, zawarty w kodeksie drogowym, tak przemysłowi i innym dziedzinom towarzyszą tak zwane normy. Norma nie jest ustawą, nie jest przymusem, ale zgodność z treścią pewnych norm jest gwarantem różnych praw. Jedną z najważniejszych norm w przemyśle jest dokument iso 9001 (sprawdź: ), która określa właściwą jakość przedmiotu, generalnie jakiegokolwiek użytkowego przedmiotu. Gdy tego typu normę spełnia suszarka do włosów, można mieć pewność, że posiada właściwą efektywność, jest zabezpieczona przed spaleniem, a kiedy wleci do wanny z kimś w środku, nie dopuści do tragicznego porażenia.

Inną niezwykle istotną w tych czasach jest norma iso 27001, której misją jest kontrolowanie bezpieczeństwa danych. Gdy jakiś software, usługa lub strona w Internecie posiada w opisie zdanie, że spełnia ten pakiet wytycznych, można mieć pewność, że w pracy nad zabezpieczeniem informacji, które przetwarzane są w taki czy inny sposób przez taki software lub inny cyfrowy twór, a tymi informacjami mogą być na przykład personalne dane internauty, czuwali fachowcy. Jeszcze jedną istotną dla świata cyfrowego wytyczną jest norma 20000 – jest to zbiór zasad w zakresie kontrolowania usług komputerowych w organizacjach. Na koniec norma istotna dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa – norma iso 15378 (sprawdź tutaj), która jednoznacznie dyktuje tworzywa, kształt i parametry opakowań, w jakich sprzedawane i magazynowane są leki.

Źródło:

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: ,