Dźwigi dobrane do podnoszenia na dowolne miejsca pracy

Wszelki proces budowlany nastręcza podnoszenia, i przestawiania obciążeń w ograniczonym zasięgu. Działania te wykonalne są dzięki zastosowaniu różnego rodzaju sprzętów transportowych. Sprzęty te są uznawane za maszyny mogące stwarzać wyjątkowe zagrożenia ze względu na możliwość upadku z wysokości, albo przygniecenia przewożonych budulców i ludzi, toteż większa część z nich podlega dodatkowym kontrolom i odbiorom przeprowadzanym przez kontrolerów Urzędu Dozoru Technicznego.

żuraw budowlany

Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Żurawie przenośne są dobrane konstrukcyjnie do przenoszenia na różne miejsca pracy i ustawiane na stabilnej podstawie, lub na dostosowanych do tego osobliwych podwoziach. Praca żurawi polegająca na przemieszczaniu ładunków w pionie i poziomie jest wykorzystywana w przeładunkach, montażu różnych konstrukcji. Są żurawie samobieżne i samojezdne, w sytuacji których urządzenie (polecamy promocję dotyczącą flokulator mar agency) dźwigowe znajduje się na podwoziu stosownie dobranego pojazdu np. auta ciężarowego, bądź urządzenia samojezdnego, składającego się z samego podwozia. wynajem dźwigów powinien spełniać precyzyjnie wskazane normy dotyczące dróg i terenów zbiorowych. Żeby zostały przyjęte do ruchu, powinny posiadać odpowiednią wielkość, masę, ustaloną prędkość graniczną. Muszą być także precyzyjnie oznaczone, albowiem podczas pracy z nimi niezwykle ważne jest bezpieczeństwo.
Istotnymi parametrami którymi charakteryzują się małe dźwigi są udźwig, wysięg, wysokość wznoszenia i kąt obrotu. Owe urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność techniczną, zastosowanie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem, oraz obsługiwane i konserwowane przez przeszkolone osoby.

Wszyscy pracownicy obsługujący żurawie przenośne powinni być za pisemnym potwierdzeniem, zaznajomieni w zakresem BHP, również stopniem ryzyka dla zadania. Operatorzy owych sprzętów winni mieć odpowiednie predyspozycje zdrowotne, zaświadczone opinią lekarza medycyny pracy. W czasie pracy powinno się wskazać strefę niebezpieczną, do której wstęp będą miały jedynie przeszkolone i upoważnione osoby.

Comments |0|

*

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>